Mã sản phẩm M13

– Gồm 1 bộ Ga (Chiếu) và 2 vỏ gối

– Độ dày: 0.8 cm

– Cân nặng:

Size 1.8m x 2m : 4.7kg ;

Size 1.6m x 2m: 4.3kg