⦁ Bảo hành cho khách đổi sang mẫu khác trong thời gian 1 tháng kể từ thời điểm mua hàng nếu sản phẩm bị phai màu trong lần giặt đầu tiên. Không bảo hành khi giặt chung với sản phẩm khác
⦁ Bảo hành 1 năm nếu sản phẩm bị lỗi cao su (mục rữa cao su) do chất lượng sản phẩm của bên bán. Cụ thể:
⦁ Bảo hành đổi mới cho khách hàng trong thời gian 1 tháng kể từ khi nhận hàng nếu Cao Su non bị hỏng, mục, rời
⦁ Từ tháng thứ 2 trở đi đến tháng thứ 4 bảo hành đổi sản phẩm mới cho khách hàng với giá trị quy đổi là bên bán 70% và bên mua là 30%
⦁ Từ tháng thứ 5 đến tháng thứ 7 bảo hành đổi sản phẩm mới cho khách hàng với giá trị quy đổi là bên bán 50% – bên mua 50%
⦁ Từ tháng thứ 8 đến tháng thứ 12 bảo hành đổi sản phẩm mới cho khách hàng với giá trị quy đổi là bên bán 30% bên mua 70%
⦁ Các trường hợp không được bảo hành
⦁ Bị ố màu do giặt chung với sản phẩm khác
⦁ Không giặt sản phẩm theo hướng dẫn sử dụng
⦁ Sản phẩm bị đồ vật nhọn, sắc đâm, cứa vào
⦁ Không bảo hành sản phẩm nếu do người sử dụng cố ý làm hỏng